Η αμόνωτη κατοικία και η εξοικονόμηση Ενέργειας

Posted by superadmin 27/03/2020 0 Comment(s)

Τι συμβαίνει σε μια αμόνωτη κατοικία;

  • Απώλεια 30-35% ψύξης θέρμανσης μέσω της οροφής

  • Απώλεια 18-25% ψύξης θέρμανσης μέσω της τοιχοποιίας

  • Απώλεια 21-31% ψύξης θέρμανσης μέσω κουφωμάτων

  • Απώλεια 12-14% ψύξης θέρμανσης μέσω δαπέδου ή της πυλωτής

  • Απώλεια 30-35% ψύξης θέρμανσης μέσω της οροφής

 

  • Τι σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας;

Εξοικονόμηση ενέργειας σημαίνει μείωση απωλειών,

διατήρηση της θερμοκρασίας εσωτερικού αέρα σε επίπεδα υψηλά το χειμώνα (και αντίστοιχα χαμηλά το καλοκαίρι)

Leave a Comment