Γιατί να προτιμήσω ξύλινη στέγη με κεραμίδια και τι να προσέξω για την κατασκευή της;

Posted by kolovos 09/09/2020 0 Comment(s)

Γιατί να προτιμήσω ξύλινη στέγη με κεραμίδια και τι να προσέξω για την κατασκευή της;

Η στέγη του σπιτιού μας είναι ένα από το κυρίαρχο εμφανισιακά της στοιχείο, που χαρακτηρίζει άμεσα και ίσως τελεσίδικα την όλη μορφολογική της λύση. Έτσι θα πρέπει να μελετηθούν

  1. Η αρχιτεκτονικής της μορφή. Με την  κατασκευή κεκλιμένων στεγών και με την παραδοσιακή της ξύλινη μορφή της έχουμε την εμφάνιση του αισθητικού αποτελέσματος, αλλά την χρηστικότητά της σε μορφή σοφίτας, εφόσον μας το επιτρέπει το ύψος της. Μια μελετητική και κατασκευαστική ευκολία για την εσωτερική σοφίτα του σπιτιού μας.
  2. Οι εξωτερικές όψεις της. Εάν φαίνεται από παντού, εάν καταλήγει σε μεσοτοιχίες, εάν το σπίτι μας είναι σε παραδοσιακό οικισμό.
  3. Η μορφή της σύμφωνα με τις διαστάσεις της κάτοψης. Ενιαία ή όχι η λειτουργία των χώρων. Ελεύθερα ανοίγματα. Δυνατότητα ενδιάμεσων στηρίξεων. Πιθανόν διάφορες μορφές σε διάφορα κομμάτια του κτιρίου.
  4. Το μέγιστο ύψος, που επηρεάζει τους όγκους και τις κλίσεις του σπιτιού μας.
  5. Το κλίμα της περιοχής, που προσδιορίζουν τις φορτίσεις ανέμου και χιονιού, την σεισμική επικινδυνότητα και την συμπεριφορά του εδάφους.
  6. Τον τρόπο μόνωσης, απορροής και επικάλυψης. Όρια κλίσεων στέγης, θέσεις υδρορροών, οριζόντιων και κατακόρυφων. Πάχη μονώσεων. Στηθαία, κορνίζες, γείσα, συναρτώμενα και με τις όψεις της.
  7. Τα υλικά και η σύνθεση του φέροντα οργανισμού. Όρια ελεύθερων ανοιγμάτων, αποστάσεις και διαστάσεις φερόντων στοιχείων, τρόποι στήριξης. Τα φυσικά υλικά ξύλο, πέτρα, κεραμίδι, έχουν καλύτερη σχέση με τον άνθρωπο και το περιβάλλον του, ενώ είναι οικολογικά και φιλικά με το περιβάλλον.
  8. Η ξύλινη σκεπή του σπιτιού μας θα είναι διαχρονική και χωρίς απομιμήσεις από συνθετικές κατασκευές. Η εσωτερική της εμφάνιση της ξυλείας πέρα από το αισθητικό της αποτέλεσμα εφόσον η ξυλεία είναι σωστά επεξεργασμένη βιομηχανικά χωρίς στρεβλώσεις και με επαρκή αερισμό σημαίνει αυξημένη διάρκεια ζωής της στέγης μας.

Leave a Comment